Digital Yuan anses en ”Högsta Potentiella Avkastning” investering av oberoende forskare.

Digital Yuan, Chinas Bank Digital Currency (CBDC) [Kinas Centralbank Digital Valuta (CBDC)] är det senaste tillskottet till den globala portföljen för digital valuta. Det är den första valutan av sitt slag som stöds och sponsras av en stor nation och investerare satsar på att den kommer skjuta i höjden. Som svar på omfattande global täckning […]